Preview Mode Links will not work in preview mode

Coach LG


Jan 27, 2019

I tredje avsnittet av Coach LG gästar fotbollstränaren André Jeglertz och pratar om vikten av löpträning inom fortboll. Dessutom: LG's budord!