Preview Mode Links will not work in preview mode

Coach LG

May 5, 2019

Hur kan man sjunga och dansa som en gud och ändå vara 3:a på VM i crossfit? Kalle Dyall gästar och berättar i avsnitt 10 av Coach LG.