Preview Mode Links will not work in preview mode

Coach LG

Mar 24, 2019

Fredrik Uhrbom gästar avsnitt sju av Coach LG! Det blir: Kräftskiva, kollapsen under finnkampen, harekarriären, träningsupplägg och mycket mycket mer! 


Mar 9, 2019

Petter gästar avsnitt sex av Coach LG! Det blir mycket snack om musik, träning och ”Så mycket bättre”. Trevlig lyssning!